Vanliga frågor och svar

Vi har en fråga-svar-bank som uppdateras regelbundet med aktuella frågor som kommer till våra rådgivare på Handels Direkt. Här kan du ta del av de mest aktuella frågorna.

 • Vad är en handlingsplan för återgång i arbete?

  Fråga: Vad är en handlingsplan för återgång i arbete? Svar:  Plan för återgång i arbete är en av arbetsgivarens lagstadgade skyldigheter vid rehabilitering och arbetsanpassning.  Regleringen är ny i Socialförsäkringsbalken (30 kap. ...

 • Har jag rätt att få tillbaka mitt tillägg efter föräldraledigheten?

  Fråga: Har jag rätt att få tillbaka min ledarroll/ansvarstillägg efter föräldraledigheten? Svar:  En anställd med utökat ansvar eller mer kvalificerade arbetsuppgifter har rätt att förhandla ett lönetillägg enligt vissa kollektivavt...

 • Hur många dagar får man schemaläggas i ett sträck?

  Fråga: Hur många dagar får man schemaläggas i ett sträck? Svar:  Arbetstidslagen säger att anställda ska ha minst 36 timmars sammanhängande ledighet under en period om sju dagar (i regel en kalendervecka). Veckovilan ska så långt de...

 • Hur får en frisör jobba under jul och nyår?

  Fråga: Hur får en frisör jobba under jul- och nyårshelgen? Svar: När jul och nyår närmar sig är det några viktiga saker som man bör tänka på. Julafton jämställs med sön- och helgdag och då är betalningen OB 100%. Nyårsafton - ...

 • Hur kan deltidsanställda i detaljhandeln få övertidsersättning?

  Fråga: Hur kan deltidsanställda i detaljhandeln få övertidsersättning? Svar: Enligt detaljhandelsavtalet har även den som jobbar deltid i butik rätt till övertidsersättning under vissa förutsättningar. Men deltidsanställda kan inte...

 • Kan man ta ut semester när man är studieledig?

  Fråga: Jag är för närvarande tjänstledig från min anställning på grund av studier. Enligt min studieledighetsansökan ska jag vara helt tjänstledig i två år till utan uppehåll. Jag har en hel del intjänad semester sedan tidigare och...

 • Vad gäller vid uppsägning när man har flera anställningskontrakt?

  Fråga: Vilken uppsägningstid gäller för tillsvidareanställning på 50% och tilläggskontrakt på 25% på vikariat hos samma arbetsgivare och arbetsplats? Svar:  Varje anställningskontrakt (vare sig det är muntligt eller skriftligt) som ...

 • Frågor och svar om utbildning till fransstylist eller nagelskulptör

  Fråga: Hur funkar det med utbildning för att bli fransstylist eller nagelskulptör? Svar:  Här kommer frågor och svar som gäller utbildning för att bli fransstylist eller nagelskulptör: Vilken kompetens/kunskap ska en utbildare ha? D...

 • Vad gäller om individuell utvecklingsplan för butiksanställda?

  Fråga: Vad gäller om jag som butiksanställd tar upp med min arbetsgivare att jag vill ha en individuell utvecklingsplan? Svar: Arbetsgivaren bör årligen genomföra utvecklingssamtal med varje medarbetare där man gör en individuell...

 • Får den anställde själv bestämma när föräldrapenning tas ut?

  Fråga: Har den anställde rätt att själv bestämma hur många dagar med föräldrapenning som ska tas ut vid föräldraledighet? Svar: Enligt 5 § föräldraledighetslagen har en anställd rätt att vara helt föräldraledig till dess barnet är 1...

< Föregående1234567...
Uppdaterad: 2 mars 2017