Vanliga frågor och svar

Vi har en fråga-svar-bank som uppdateras regelbundet med aktuella frågor som kommer till våra rådgivare på Handels Direkt. Här kan du ta del av de mest aktuella frågorna.

 • Vad menas med betald och obetald facklig tid?

  Fråga: Vad menas med betald och obetald facklig tid? Svar:  Vad som är betald eller obetald facklig tid kan bero till stor del på schemaläggning och arbetsgivarens möjlighet att kunna avvara den förtroendevalda under hens arbetspass...

 • Kan min arbetsgivare dra hur många karensavdrag som helst?

  Fråga: Kan min arbetsgivare dra hur många karensavdrag som helst? Svar: Nej, antalet karensdagar per 12-månadersperiod får vara högst tio. Det innebär alltså att arbetsgivaren inte får dra något karensavdrag när arbetstagaren uppnår...

 • Vad gäller när man söker en tjänst i annan butik inom koncernen?

  Fråga: Har man rätt till tjänstledighet från sin tillsvidaretjänst om man t ex får en tidsbegränsad anställning i annan butik eller om man får en provanställning på en butikschefstjänst alternativt tjänstemannaroll i koncernen? Svar...

 • När kan man få lönetillägg som butiksanställd?

  Fråga: När kan man få lönetillägg som butiksanställd? Svar: I Detaljhandelsavtalet för butiksanställda står det: ”Lönetillägg ska fastställas för arbetstagare med mer kvalificerade arbetsuppgifter, vid utökat ansvar och/eller releva...

 • Sjuk och tjänstledig för att prova annat jobb?

  Fråga: Kan jag få tjänstledigt för att prova annat jobb vid sjukskrivning? Svar: Ja, säger Lagen om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete. Denna lag ger en arbetstagare rätt att vara ledig från sitt arbet...

 • När ska vi hålla klubbens årsmöte?

  Fråga: Vi har fackklubb och undrar när årsmötet senast ska hållas och om det kan ske på arbetstid? Svar: Fackklubben ska hålla minst två medlemsmöten per kalenderår inklusive årsmötet. Årsmöte ska hållas senast den dag som fastställ...

 • Vad gäller vid schemaändring?

  Fråga: Vad gäller för fackklubbar vid ändring av schema i det nya lager och e-handelsavtalet? Svar: Arbetstiden har blivit utökad i det nya Lager och E-handelsavtalet. Fackklubben kan begäran överläggning med arbetstivaren vid...

 • Vad är en handlingsplan för återgång i arbete?

  Fråga: Vad är en handlingsplan för återgång i arbete? Svar:  Plan för återgång i arbete är en av arbetsgivarens lagstadgade skyldigheter vid rehabilitering och arbetsanpassning.  Regleringen är ny i Socialförsäkringsbalken (30 kap. ...

 • Har jag rätt att få tillbaka mitt tillägg efter föräldraledigheten?

  Fråga: Har jag rätt att få tillbaka min ledarroll/ansvarstillägg efter föräldraledigheten? Svar:  En anställd med utökat ansvar eller mer kvalificerade arbetsuppgifter har rätt att förhandla ett lönetillägg enligt vissa kollektivavt...

 • Hur många dagar får man schemaläggas i ett sträck?

  Fråga: Hur många dagar får man schemaläggas i ett sträck? Svar:  Arbetstidslagen säger att anställda ska ha minst 36 timmars sammanhängande ledighet under en period om sju dagar (i regel en kalendervecka). Veckovilan ska så långt de...

< Föregående1234567...
Uppdaterad: 2 mars 2017