Bli medlem

Webbinarium om viktig kompetens i handelnIntresserad av hur ändrat köpbeteende, digitalisering och strukturomvandling påverkar jobben och kompetensbehoven i handeln? Titta på webbinariet i Handelsrådets regi den i slutet av maj, där ämnet diskuterades.

Handelns kompetensbehov - webbinarium för vägledare och coacher, är rubriken för Handelsrådets webbinarium, som går att se i efterhand. Deltagare var representanter från fackförbunden Handels, Unionen och Akavia, arbetsgivarorganisationen Svensk Handel och från omställningsföretagen TRR, TSL och CIKO.

Webbinariet handlade om hur handeln klarar utmaningen med digitalisering och  strukturomvandling i de oroliga tider som varit med bland annat pandemin. Klart är att det behövs mer kompetens: både hos nya medarbetare och hos befintliga medarbetare, som  måste få sin kompetens uppdaterad.

Publicerad: 14 juni 2022