Bli medlem
Handelsanställdas förbund > Aktiv i facket > Aktuellt för dig med förtroendeuppdrag > Innehåll > Till förtroendevalda > Webbinarium om handelsanställdas syn på branschen och miljön

Webbinarium om handelsanställdas syn på branschen och miljön

Nio av tio i handeln vill minska branschens påverkan på miljön. Vill du veta mer om handelsanställdas åsikter? Delta i vårt webbinarium på facebook, där rapporten  Handelsanställdas syn på miljö- och klimatfrågor presenteras.

På torsdag den 2 juli kl 12-12.30 hålls ett webbinarium på facebook, där vår färska rapport presenteras av Ola Palmgren, utredare och Elisabeth Brandt Ygeman, vice ordförande i Handels. Det finns möjlighet att ställa frågor. Om du inte kan vara med då går det att se seminariet i efterhand.

Rapporten Handelsanställda syn på miljö- och klimatfrågor bygger på en intervjuundersökning bland yrkesaktiva Handelsmedlemmar som jobbar i handeln, med drygt 1100 svarande. Undersökningen visar att ungefär 90 procent av de svarande tycker att handeln bör minska sin påverkan på klimat och miljö. Viktigast är att erbjuda mer miljövänliga produkter, förpackningar och att skapa miljövänliga leverans- och retursystem.

Sju av tio anställda kan även tänka sig att själva engagera sig för att göra handeln mer miljömässigt hållbar. Men det finns brister när det gäller utbildning och kompetensutveckling för detta, visar undersökningen. Drygt hälften av dem som svarat på enkäten får ingen utbildning eller kompetensutveckling när det gäller miljö- och klimatfrågor.

Webbinariet på facebook den 2 juli.

Hela rapporten.

Rapporten i kortversion.

Pressmeddelande om rapporten. 

Uppdaterad: 25 juni 2020