Viktigt göra rätt vid personalköp

Många anställda har rabatter eller andra förmåner när de handlar hos sin arbetsgivare. Det kanske är så hos dig också? Men det är viktigt att göra rätt! Annars kan det i värsta fall bli tråkiga konsekvenser för den anställde.

När det gäller personalrabatter och andra förmåner hos arbetsgivaren är det vars och ens ansvar att ta reda på vad som gäller. Observera att det behövs skriftliga regler. Om det skulle uppstå en situation där man som anställd blir ifrågasatt i samband med ett personalköp gäller det att kunna visa att man har följt företagets skriftliga regler.

Kontakta din avdelning om du har frågor.

Publicerad: 5 september 2017