Värva en medlem till Handels och få två biobiljetter

Värva en medlem!

För att vi ska vara starka som fackförbund krävs det att vi är många. Du som förtroendevald har en viktig roll i att berätta för dina kollegor och hur viktigt det är att de är medlemmar.

När vi är många kan vi få bättre avtal och bättre villkor för oss på jobbet. Som ett extra stöd får du också två biobiljetter för varje person som du hjälper att bli medlem. Glöm inte bort att ditt namn och ditt personnummer måste stå med på blanketten som medlemmen fyller i eller då denne registrerar sig på hemsidan. Det behövs för att vi ska kunna skicka ut biobiljetterna.
Lycka till! 

Uppdaterad: 7 juni 2016