Värnpliktiga slipper betala medlemsavgift

Medlemmar som blir inkallade för värnpliktstjänstgöring slipper att betala medlemsavgift. Samma villkor om avgiftsbefrielse gäller som för dem som studerar

När man blir inkallad för att göra värnplikt, ”göra lumpen”, får man en lön som kallas dagersättning. Denna lön räknas dock inte på samma sätt som vanlig inkomst när det gäller medlemsavgiften till Handels. Den som är vanlig betalande medlem i Handels och sen ska göra värnplikten blir avgiftsbefriad. Detsamma gäller studerande med studiebidrag eller studielån.

Så småningom kommer en särskild blankett att tas fram där man fyller i och begär avgiftsbefrielse för värnpliktstjänstgöring. Men till dess att denna är framtagen kan man höra av sig till Handels Direkt på tfn 0771 666 444 och söka avgiftsbefrielse.

Det är Handels förbundsstyrelse som tagit beslutet om avgiftsbefrielse för värnpliktiga. Detta har även gällt tidigare när det varit allmän värnplikt i Sverige. Allmän värnplikt även i fredstid infördes år 1901 och avskaffades år 2010. Den infördes igen från och med 1 juli 2017.

Publicerad: 3 oktober 2018