Våra avtalskrav för anställda inom kooperationen

Idag har vi växlat avtalskrav med Arbetsgivarföreningen KFO för anställda i butiker, stormarknader och lager. I kraven lyfter vi bland annat frågor som jämställda löner, trygga jobb, ökat inflytande och bättre arbetsmiljö för de anställda.

Avtalskraven i korthet:

Jämställda löner

  • Löneökningar med 750 kr per månad för heltidsanställda.
  • Lägstalönerna höjs med 750 kr per månad för heltidsanställda.
  • En extra semesterdag för dem som varit anställda i mer än fem år i företaget.

 

Trygga jobb

  • Reglera tidsbegränsade anställningar.

 

Ökat inflytande

  • Utökat inflytande över arbetstiden.
  • Regler för anlitande av bemanningsföretag och entreprenad.

 

Bättre arbetsmiljö

  • Ett partsgemensamt arbete inleds med fokus på god arbetsmiljö (inklusive frågor kring rehabilitering, företagshälsovård och säkerhet) för att förebygga ohälsa.
  • Parterna ska gemensamt ta fram anvisningar för hur föreskriften ”Organisatorisk och social arbetsmiljö” ska tillämpas på arbetsplatsen.

 

Förhandlingarna beräknas starta i början av april.

Publicerad: 7 mars 2016