Valplan 2018

I februari 2017 beslutade förbundsstyrelsen om en valplan för valet 2018. Valplanen ska förstås som en ram, många detaljer kommer behöva fyllas i under tiden fram till valet.

Förbundsstyrelsen ställde sig också bakom ett antal förslag till politiska reformer, som man vill driva inför valet. Vilka frågor som kommer stå i centrum för Handels opinionsbildning inför valet kommer avgöras senare. 

Publicerad: 2 mars 2017