Bli medlem

Utredning idag: Skyddsombud bör få utökat uppdrag

Regionala skyddsombud ska kunna inspektera arbetsplatser med kollektivavtal även om det inte finns några fackliga medlemmar där. Det föreslår regeringens utredare om regionala skyddsombud.

- Regeringen ser positivt på att systemet med regionala skyddsombud inte bara bevaras utan också stärks och utvecklas. De regionala skyddsombudens verksamhet är en central del av den svenska modellen för arbetsmiljöarbetet, kommenterar Johan Danielsson, biträdande arbetsmarknadsminister i ett pressmeddelande.

Utredningen om de regionala skyddsombudens roll tillsattes hösten 2021. Syftet med utredningen var att utvärdera de regionala skyddsombudens verksamhet och föreslå hur de kan ges bättre förutsättningar att utföra sitt arbete.

I dag den 2 september 2022 har utredningen lämnat sitt betänkande till regeringen. Utredningen konstaterar att de regionala skyddsombuden fungerar som det är tänkt: De företräder arbetstagare på små arbetsställen, vakar över skyddet mot ohälsa och olycksfall och främjar det systematiska arbetsmiljöarbetet genom lokal samverkan med arbetsgivaren.

Större befogenheter behövs

Men utredningen anser att skyddsombuden bör få större rättigheter. Orsaken är att det blir allt fler små arbetsplatser, där det inte finns skyddskommittéer. Även anställda på dessa arbetsplatser har rätt till en bra arbetsmiljö och där kan de regionala skyddsombuden få en viktig roll. Därför föreslår utredningen att de regionala skyddsombuden ska kunna få tillträde även till arbetsplatser med kollektivavtal, men utan facklig organisation.

Utredningen tror även att skyddsombuden kan få en viktig roll att upptäcka och motverka kriminalitet i arbetslivet genom det utökade uppdraget.

Nuvarande regering är positiv till utredningens förslag. Flera andra partier i riksdagen har dock skrivit motioner som föreslår att de regionala skyddsombuden ska få mindre att säga till om och att rollen inte längre ska vara ett fackligt uppdrag.

Läs mer om utredningen i regeringens pressmeddelande. 

Läs mer om utredningen i LO:s pressmeddelande. 

Läs mer om andra partiers förslag kring regionala skyddsombud. 

Uppdaterad: 2 september 2022