Svensk e-handel spås gynnsam framtid

Enligt Handels prognoser kommer e-handeln från utlandet att öka från dagens 10-12 miljarder per år till mellan 30 och 90 miljarder. Men även svenska e-handlare spås ökad försäljning - och det finns stora möjligheter att expandera ytterligare för de e-handelsföretag som lyckas anpassa sina strategier.

Handels nya rapport Gränsöverskridande e-handel – hot eller möjlighet tecknar en försiktigt positiv bild av framtidens svenska e-handel. Bäst utsikter att lyckas har de handlare, fysiska så väl som digitala, som förmår anpassa sin verksamhet till en marknad av internationell konkurrens.

Läs rapporten här

Uppdaterad: 1 juni 2017