UNI och H&M

Yasemin Morell, förtroendevald H&M, Mathias Bolton, Uni, och Sören Söderman, ombudsman Handels.

Vår internationella fackliga organisation UNi höll sista veckan i oktober möte för den globala fackliga alliansen för H&M. På alliansmötet träffades ombudsmän och anställda på H&M världen över för att utbyta erfarenheter och för att tillsammans skapa förutsättningar för att öka den fackliga styrkan på H&M.

På mötet, som hölls i Madrid, samlades 50 personer från 13 olika länder för att lyssna till faktarapporter om det fackliga arbetet och hur villkoren för organisering ser ut inom H&M. Yasemin Morell från H&M:s Stockholms-klubb rapporterade från Sverige tillsammans med Alexandra Rosenqvist från Unionens tjänstemannaklubb.

Global Deal

Oscar Ernerot, utredare på LO medverkade med en presentation om statsminister Lövens program Global Deal, som nyligen lanserades i FN. Ett program där företag, fack och regeringar genom dialog ska samverka för att skapa bättre villkor på arbetsmarknaden, där H&M är ett av de svenska företagen som stöder programmet. Mötet avslutades med en presentation av företagets globala HR-chefer samt frågestund och diskussion om arbetsvillkoren på H&M, nya marknader och trender i branschen.

Karin Jungerhem, internationell ombudsman

Uppdaterad: 9 november 2016