Turistshopping spelar stor roll

Turisterna satsar sina pengar på shopping. Så mycket att handeln faktiskt är den största branschen i Sveriges snabbast växande exportnäring.

Besökare från utlandet står idag för majoriteten av shoppingturismen och läggere en stor del av sin reskassa på att handla. Närmare 50 % av reskassan tillfaller detaljhandeln, huvudsakligen sällanköpshandeln. Den starka utvecklingen av utländska besökares konsumtion av varor är positiv för Sveriges ekonomi eftersom det innebär ökade exportintäkter.

Läs mer om shoppingturismens betydelse i Martin Rosenströms blogg. 

Uppdaterad: 27 augusti 2019