Trygga jobb och utökad barnomsorg

Handels ska jobba för att normen på arbetsmarknaden ska vara tillsvidareanställningar på heltid, verka för utökad barnomsorg på obekväm arbetstid och förbundet tar bort möjligheten att bjuda på alkohol för medlemmarnas pengar. Det är några av de beslut som tagits av Handels kongress.

Efter fem dagars förhandlingar och beslut kring verksamhetsområdena Stark tillsammans på jobbet, Stark tillsammans i samhället, Stark tillsammans i Handels och Stark tillsammans i världen avslutades kongressen med ett tal av Handels förbundsordförande Susanna Gideonsson.

– Det har varit fem givande dagar här på Stockholmsmässan där vi åstadkommit det vi kom hit för. Att fatta beslut för inriktningen av Handels de närmaste fem åren. Nu återstår bara att förverkliga alla dessa fantastiska beslut. Med devisen Stark tillsammans ska vi fortsätta leverera, löd budskapet från talarstolen på Stockholmsmässan.

När det gäller förhållandena på arbetsplatserna tog kongressen bland annat beslut om att förbundet ska verka för en lag om slutna kassasystem, arbeta för att återinföra en affärstidslag som reglerar öppettiderna och att den som själv är under 18 år inte ska behöva sälja alkohol och tobak i kassan. Kongressen beslutade också att Handels ska fortsätta att arbeta för trygga jobb och för att normen för en anställning ska vara på heltid och tillsvidare.

Kongressen tog även beslut om att Handels inte längre ska bjuda på alkohol i något sammanhang och att förbundet ska HBTQ-certifieras. Att verka för utökad barnomsorg på obekväm arbetstid och en delad föräldraförsäkring var två andra beslut som togs av kongressen.

För första gången i Handels historia röstades också ett helkvinnligt verkställande utskott fram. Förbundsordförande Susanna Gideonsson får sällskap i ledningen av Linda Palmetzhofer och Elisabeth Brandt Ygeman.

Handels förbundsordförande avslutade kongressen med ett framåtblickande budskap.

– Nu ska vi alla tillsammans fortsätta arbetet med att förbättra Sveriges och kanske rent ut av världens, bästa fackförbund, sade Susanna Gideonsson.

Uppdaterad: 4 maj 2016