Bli medlem

Tre kollektivavtal på engelska

Nu finns kollektivavtalen för dem som jobbar i privata butiker, lager och e-handel och inom skönhetsvård översatta till engelska.

Har du arbetskamrater som vill läsa sitt avtal på engelska istället för svenska? Nu är de två största kollektivavtalen för Handels medlemmar översatta till engelska. Det handlar om kollektivavtalet med Svensk Handel för butiksanställda, Detaljhandelsavtalet, och kollektivavtalet med Svensk Handel för anställda på lager och i e-handel, Lager och e-handelsavtalet. Dessutom är ett av de minsta avtalen, Skönhetsvårdsavtalet, för dem som jobbar med skönhetsvård, översatt till engelska.

Du får avtalen på engelska genom att ringa till Handels Direkt på tfn 0771 666 444. Avtalen på svenska hittar du på Mina sidor.

Här finns annan information från Handels på andra språk än svenska.

Uppdaterad: 9 april 2021