Toabesök under arbetstid en rättighet

Arbetsmiljöverket har slagit fast att det är en rättighet att kunna göra toabesök under arbetstid - även om det inte finns toa på jobbet eller om man jobbar ensam.

Det var ett skyddsombud i Stockholm som gjorde anmälan till Arbetsmiljöverket angående en liten butik i gallerian Mall of Scandinavia. De anställda arbetar ensamma och det fanns ingen toalett i butiken. Arbetsmiljöverket menar att det måste finnas en skriftlig överenskommelse om att väktare ska passa butiken när någon anställd behöver gå på toaletten. 

Om inte butiken löser situationen kommer Arbetsmiljöverket att kräva ett vite om 100.000 kronor. Arbetsgivaren har belsutat att dubbelbemanna butiken fram tills de har bytt lokal där det finns toalett.

Som förtroendevald och eller skyddsombud är det bra att känna till och vara uppmärksam på att det är en rättighet att kunna gå på toaletten. Det gäller både i befintliga gallerior/butiker och om man får granska planer och ritningar för nya gallerior/butiker. 

Uppdaterad: 2 januari 2018