Tack alla ni som svarade på vår enkät!

I mitten av december kunde du som är förtroendevald svara på en enkät med frågor om informationen till dig på handels.se.

Syftet med enkäten var att kunna anpassa information och nyheter till er på bästa sätt.

Det är 1.360 personer som svarat på enkäten. 61 procent av dem jobbar i butik, 18 procent på lager, 16 procent är tjänstemän, 1,7 procent frisörer och 2,6 procent svarar ”annat” på frågan vad de jobbar med.

Av svaren framgår att ganska få personer besökte Uppdrag Handels regelbundet när nyhetsportalen låg under Mina sidor där man loggar in med bank-id.

Majoriteten av de svarande, 91 procent, har besökt sidan en gång i månaden eller mer sällan. Men 75 procent av dem som svarat vill bli uppmärksammade på att det finns ny information på den sida du just nu är inne på, som alltså heter Aktuellt för dig med förtroendeuppdrag.

En fråga gällde vilken typ av information/nyheter man vill ha som förtroendevald. Så här fördelar sig svaren (OBS att man kunde ange flera alternativ, men det verkar som om de svarande bara har angett ett alternativ):

Om nya kollektivavtal, 26 procent.

Om lagar och regler som påverkar arbetets villkor, 23 procent.

Vilka frågor jag bör driva på arbetsplatsen, 18 procent.

Tips om och exempel på vad fackliga kamrater uppnått på sina arbetsplatser, 12 procent.

Om kampanjer i Handels, 11 procent.

Information om Handels i omvärlden, 7 procent.

Annat, 2 procent.

Vi kommer att använda resultaten av enkäten i vårt arbete med att utveckla portalen Aktuellt för dig med förtroendeuppdrag. Ett första steg är att se över hur man kan bli uppmärksammad på att det läggs ut nyheter på sidan.

Uppdaterad: 16 januari 2018