Tack till alla som pratade om EU-valet

Målet var att ringa 5.000 samtal. Men Handels anställda och förtroendevalda slog målet med råg, det blev drygt 8.000 samtal till medlemmar som handlade om vikten av att rösta i EU-valet.

Totalt har drygt 14.000 medlemmar nåtts inför EU-valet, av telefonsamtal eller möten och samtal på arbetsplatserna, från anställda och förtroendevalda. Handels stöttade S-kandidaten Johan Danielsson, som har facklig bakgrund. LO och Handels arbete med att prata med medlemmar bidrog till det höga valdeltagandeti årets EU-val. Socialdemokraterna behöll sina fem mandat i Europaparlamentet och ett av detta har nu Johan Danielsson. 

För några dagar sedan fick ni förtroendevalda ett nyhetsbrev med en länk till en enkät om samtal inför EU-.valet. Glöm inte att fylla i enkäten senast den 10 juni. Det tar bara någon minut. 

Handels ordförande tackar alla som har jobbat i valrörelsen inför EU-valet: 

”Tack alla för ert utmärkta jobb i valrörelsen! Genom samtal på arbetsplatser och genom att ringa har ni sett till att fler Handelsmedlemmar känner till valet och varför det är viktigt. Det är en viktig gärning för demokratin.

Ni har också bidragit till att vår kandidat Johan Danielsson nu får en plats i parlamentet. Det är jag glad och tacksam för.”

Susanna Gideonsson

Även nyblivna Europaparlamentarikern Johan Danielsson sänder ett tack:

”Stort tack för allt hårt jobb i valrörelsen. Nu kör vi vidare för trygga jobb i hela Europa. Jag lovar att göra mitt från Europaparlamentet. Åter igen, tack!"

Johan Danielsson

Uppdaterad: 29 maj 2019