Bli medlem
Handelsanställdas förbund > Aktiv i facket > Aktuellt för dig med förtroendeuppdrag > Innehåll > Till förtroendevalda > Svar på tal: två av tre butiksanställda vill ha mer tid

Svar på tal: två av tre i butik vill ha mer tid

Antalet visstider har ökat stort de senaste åren, framför allt bland butiksanställda. En stor majoritet av dem har en inkomst som varierar mellan olika månader, i snitt med nästan 4.000 kronor. De som har korta deltider hamnar ofta under fattigdomsgränsen.

Det är några av de fakta som kommit fram i Handels medlemsundersökningar under året, och i statistik från SCB, Statistiska centralbyrån. Undersökningarna har presenterats de senaste veckorna.

Ändå hävdar arbetsgivare att de flesta deltider i butik är frivilliga. Det sa exempelvis Svensk Handels chefsekonom Johan Davidson i en intervju i tidningen Handelsnytt.

Men det stämmer inte bland Handels medlemmar. Två av tre deltidsanställda vill jobba heltid (54 procent) eller ha med tid (11 procent).

För att branschen ska kunna behålla arbetskraft och konkurrera om den bästa arbetskraften måste antalet heltidsanställningar öka och de som vill gå upp i arbetstid få möjlighet att göra det, hävdar Handels.

Den 31 januari nästa år är det dags för Handels och arbetsgivaren Svensk Handel att berätta för varandra vad de vill att de nya kollektivavtalen från 1 april 2020 ska innehålla. Handels medlemsundersökningar ger en bra bakgrund åt Handels krav, inte bara om löneökningar utan även om tryggare jobb.

Följ avtalsrörelsen 2020 och prenumerera på nyheter.

Här finns mer fakta från Handels medlemsundersökningar:

Fakta om visstider i detaljhandeln

Fakta om månadsinkomster och otrygga anställningar i handeln

Fakta om skäl till deltid samt önskan om heltid

Rapporten Vilka löner och arbetstider kan man försörja sig på (kortversion)

Uppdaterad: 5 december 2019