Bli medlem

Stor studie: Hur är det att jobba i handeln?

Hur är det att jobba i handeln? Det ska forskare ta reda på genom att fråga 15.000 medlemmar i butik och på lager och e-handel. Enkäten går ut via mejl under andra veckan i oktober.

Om du eller dina arbetskamrater får en enkät i mejlen från Stockholms universitet är det ett tillfälle att öka kunskapen om hur det är att jobba i handeln. Forskningsprojektet heter ”Handeln som attraktiv arbetsplats: Arbetsmiljöfaktorers betydelse för attityder, beteenden och hälsa”. Det genomförs av forskare vid Stockholms universitet i samverkan med Handels. Handelsrådet är med och finansierar.

Syftet är att ta reda vad som gör att arbetsplatser i handeln är attraktiva och hållbara. Hur upplevs det att jobba i handeln för olika grupper av handelsanställda som t ex arbetare/tjänstemän/akademiker, kvinnor/män och personer med olika anställningsvillkor?

Forskarna ska undersöka olika faktorer i arbetsmiljön och deras betydelse för attityder, beteenden och hälsa.

Medlemmar i tjänstemannaförbundet Unionen och akademikerförbundet Akavia kommer att få svara på enkäter senare under hösten.

Här kan du läsa mer om forskningsprojektet.

Uppdaterad: 21 september 2022