Stor mässa för handeln

Besök oss på SHOP 2017 – Nordens största mässa och mötesplats för dig som driver butik eller jobbar inom handeln.

På vårt seminarium den 10 maj presenterar Thomas Andersson, biträdande professor i företagsekonomi vid Högskolan i Skövde, ny forskning kring karriärmöjligheter i handeln. Gratis inträde!
Läs mer här! 

Uppdaterad: 4 maj 2017