Stoppa lagstiftade lönesänkningar

De borgerliga partierna i riksdagen vill genom lagstiftning kraftigt sänka lönerna genom ”Inträdesjobb”. Om förslaget blir verklighet kommer det på sikt att drabba alla löntagare i Sverige.

Enligt förslaget kommer lönerna att ha ett tak på 21.000 kronor före skatt. Från detta görs ett avdrag på 30 procent. Kvar blir då 14.700 kronor före skatt för ett heltidsarbete om 40 timmar i veckan. Läs här hur Svenskt näringsliv beskriver inträdesjobben.

En viktig skillnad jämfört med andra typer av subventionerade anställningar är att det inte bara är staten som subventionerar, utan även den anställde i och med den låga lönen. Arbetsgivare däremot, tjänar bra på förslaget. Dels genom statliga subventioner, dels genom lägre lönekostnader och dessutom för att de inte behöver betala arbetsgivaravgift under de tre år som inträdesjobbet får pågå.

För anställda blir de nya lönerna så låga att de inte går att leva på, ett heltidsjobb ger bara en  lön strax över det som Statiska Centralbyrån, SCB, bedömer är fattigdomsgränsen. I det långa loppet hotar detta alla som har vanliga jobb, när vi måste konkurrera med varandra om vem som är billigast att anställa. Företagen däremot, kan sänka sina kostnader och öka sina vinster. 

Men lagstiftning om löner har vi aldrig haft i Sverige. Vår svenska modell – som politikerna samtidigt säger sig värna om – går ju ut på att löner och villkor på jobbet bestäms i kollektivavtal som förhandlas fram av våra fackföreningar och arbetsgivarnas branschorganisationer. Så vill vi att det ska fortsätta att vara! Det har varit en framgångsrik modell som har gett oss som arbetar högre löner och bättre villkor än i jämförbara länder. För arbetsgivarna har det inneburit en stabilitet och flexibilitet i produktionen, som gynnat Sverige. 

Det är viktigt inför valet att lyfta denna fråga så att så många som möjligt får klart för sig vad som kan bli verklighet och påverka oss alla på jobbet om vi får en borgerlig majoritet efter valet. Läs dokumentet som ingående beskriver förslaget och vilka konsekvenser det kan bli om det skulle genomföras.

Här kan du läsa mer om lagstiftade lönesänkningar.

Uppdaterad: 3 juli 2018