Bli medlem

Stopp för praktikanter i sommar

Mellan den 6 juni och den 21 augusti sommaren 2022 är det praktikstopp. Det betyder att Handels sägner nej till praktikplatser i handeln under den tiden.

Sedan länge finns det en praxis med arbetsförmedlingen om ett generellt stopp för praktik i handeln under sommaren. Det beror på att det behövs mycket extrapersonal och vikarier då och att inte obetalda praktikanter ska användas istället för dessa. Det är även svårt för de ordinarie anställda att hinna med att ge bra handledning. 

Praktikstoppet gäller för praktik som är obetald från arbetsgivaren. Vanliga subventionerade anställningar som lönebidrag, anställningsstöd, instegsjobb eller liknande omfattas inte av praktikstoppet. De ska betalas enligt vårt kollektivavtal och varar vanligen i ett år eller längre.

Undantag för praktikstopp kan medges, men i så fall ska det finnas en särskild överenskommelse med klubben på arbetsplatsen. Det skulle kunna handla om praktik kombinerad med utbildning, som inte påverkar den vanliga vikariebemanningen under sommaren.

Uppdaterad: 2 maj 2022