Stopp för praktikanter i sommar

Under tiden 10 juni till 25 augusti i sommar är det praktikstopp i handeln. Då säger facket nej till obetald praktik på arbetsplatserna. 

Sedan länge finns det en praxis med arbetsförmedlingen om ett generellt stopp för praktik under sommaren. Det beror på att det behövs mycket extrapersonal och vikarier då och att inte obetalda praktikanter ska användas istället för dessa. Dessutom är det svårt för de ordinarie anställda att hinna med att ge bra handledning. 

Stoppet gäller praktikanter som arbetsgivaren inte betalar för. Vanliga subventionerade anställningar som lönebidrag, anställningsstöd, instegsjobb eller liknande omfattas inte av praktikstoppet. Men det kan finnas skäl för facket att avråda om det skulle komma samråd om korta subventionerade anställningar under sommaren. 

Men ingen regel utan undantag! I vissa fall kan det ändå vara ok med obetald praktik, trots att det är sommar. Exempel på det kan vara om det gäller praktik i samband med utbildning och det finns en särskild överenskommelse med klubben på arbetsplatsen.

Publicerad: 18 mars 2019