Stopp för obetalda praktikanter i jul

Nu är det dags att planera för julens schema i butiker och på lager. I julhandeln behövs ofta extra personal eftersom kundtrycket är högre. Men tänk på att det är viktigt att de som jobbar har lön enligt kollektivavtal!

Önskvärt är att i första hand deltidsanställda får de extra timmarna, om de önskar det. Obetalda praktikanter ska dock inte tas emot under julhandeln, enligt praxis sedan lång tid mellan Handels och Arbetsförmedlingen. Detta gäller under perioden 4 december 2017 till och med 7 januari 2018.

Undantag från detta praktikstopp ska bara ske i särskilda fall. Det kan exempelvis handla om praktik kombinerad med utbildning, om det finns en särskild överenskommelse med klubben på arbetsplatsen. Då ska det även klart framgå att den vanliga vikariebemanningen inte påverkas av praktiken.

Praktikstoppet gäller inte vanliga subventionerade anställningar, till exempel anställda som har lönebidrag, anställningsstöd, instegsjobb eller liknande.

Uppdaterad: 13 oktober 2017