Stöld och snatteri

Vår nya rapport "Stöld och snatteri" visar att stöld och snatteri i butiker är vanliga brott som skapar både obehag och oro, inte allt för sällan rädsla.

Stöld och snatteri i butiker är vanliga brott som påverkar de anställdas arbetsmiljö negativt. Hur ser handelsanställda på stölder och snatterier i butiker? 

Här kan du ladda ner rapporten.

Uppdaterad: 9 november 2016