Bli medlem

Stöd LO:s kampanj för tryggare sjukförsäkring

Nu har LO dragit igång en kampanj för en tryggare sjukförsäkring. Du kan stötta kampanjen genom att skriva på en namninsamling!

För några veckor sedan lämnade regeringen sista delen av utredningen om en tryggare sjukförsäkring, som tillsattes 2018. LO, som varit en av remissinstanserna, har varit positiva till flera av förslagen. Handels, ett av förbunden i LO, har haft samma syn.

Utredningen har bland annat konstaterat att dagens regler för hur den sjukskrivne ska prövas mot jobb på arbetsmarknaden är för stränga. Därför har utredningen bland annat föreslagit:

  • Att bedömningen av arbetsförmågan mot en bredare arbetsmarknad ska göras mot angivet normalt förekommande arbete.
  • Personer som är mellan 62 och 65 år ska alltid få sin arbetsförmåga bedömd mot arbete hos arbetsgivaren, oavsett hur länge de har haft nedsatt arbetsförmåga.
  • Undantagen från att arbetsförmågan ska bedömas mot en bredare arbetsmarknad utvidgas.
  • Det ska bli lättare att beviljas rehabiliteringsersättning för att delta i arbetslivsinriktad rehabilitering.
  • Att den som är behovsanställd ska få sin arbetsförmåga bedömd mot behovsanställningen de första 90 dagarna, först därefter sker prövningen mot normalt förekommande arbete.

Nu har coronakrisen satt allt på sin spets. Mycket av ”vanlig” sjukvård, läkarbesök och utredningar är satta på vänt. Det blir än mer tydligt hur viktigt det är att sjukförsäkringen fungerar. Därför kräver LO att regeringen går vidare med utredningens förslag och tar fram en rimligare, tryggare sjukförsäkring.

- Blir förslagen verklighet kan det förbättra sjukförsäkringen för tiotusentals arbetare i handeln, säger Handels ordförande Susanna Gideonsson.

Vill du stötta LO i kampen för en bättre sjukförsäkring, skriv på namninsamlingen här. 

Läs LO:s remissvar om sjukförsäkringsutredningen. 

Läs mer om utredningen hos regeringen:

Slutbetänkandet En sjukförsäkring anpassad efter individen

Del 2 En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering. /

Del 1 Ingen regel utan undantag – en trygg sjukförsäkring med människan i centrum. 

Publicerad: 27 maj 2020