Starkt stöd för S-ledd regering bland Handels medlemmar

Om Handels medlemmar fått bestämma skulle Sverige kunna ha en stark S-ledd regering. Det visar en Novusundersökning gjord efter riksdagsvalet. 

Närmare 800 Handelsmedlemmar besvarade en enkät som gjordes av undersökningsföretaget Novus efter höstens riksdagsval. Enkäten handlade bland annat om vilket parti man röstade på och hur viktiga olika sakfrågor var i valet av parti.

Socialdemokraterna var det parti som fick flest röster bland medlemmarna i alla åldersgrupper och både bland kvinnor och män. Totalt fick partiet 46,8 procent av rösterna. Näst flest av rösterna fick Vänsterpartiet med 13,7 procent, på tredje plats kom Sverigedemokraterna med 13,5 procent. De borgerliga partierna i Alliansen (M, L, C och Kd) fick tillsammans bara 20,1 procent av rösterna.

Handels viktiga frågor i valet var bland andra kravet att avskaffa allmän visstid och att stoppa vinster i välfärden för privata företag. Dessa hade stor betydelse för medlemmarnas val av parti. Var tredje medlem uppgav att kravet att stoppa allmän visstid spelade roll för valet av parti. Mer än varannan medlem sa att kravet att stoppa vinster i välfärden spelade roll när de skulle välja parti.

På frågan vad som var viktigast för valet av parti svarade de flesta sjukvård, arbetsvillkor och invandringsfrågor.

Handels ordförande Susanna Gideonsson presenterade undersökningen i en debattartikel på SVT Opinion och konstaterar att en socialdemokratiskt ledd regering har starkt stöd bland anställda i handeln.

Läs mer om valundersökningen

Läs Susanna Gideonssons debattartikel

Uppdaterad: 6 november 2018