SSU-distriktsombudsmän har fått nytt avtal

Nu har Handels kommit överens med SUA, Socialdemokratiska ungdomsrörelsens arbetsgivarorganisation, om nytt avtal för SSU-distriktsombudsmän.

Avtalet är treårigt och ger 6,5 procent i löneökning fördelat med 2 procent år ett och två och 2,5 procent år tre.

Läs mer om avtalet här

Publicerad: 23 november 2017