Sök till Gèneveskolan i vår

Är du ung, fackligt aktiv och intresserad av internationellt arbete? Sök till Genèveskolan i vår, där du lär dig om internationella arbetslivsfrågor och möter människor från hela världen.

Senast den 27 november ska ansökan vara inskickad till Handels ungdomssekreterare Lizette Nilsson (se ansökan nedan).

Nordiska folkhögskolan i Genève, ”Genèveskolan”, håller en årlig kurs om facket och folkrörelsernas möjligheter att påverka i en globaliserad värld. Kursen följer FN-konferensen om arbetslivsfrågor vid fackorganet ILO. LO delar ut sex stipendier som bekostar studierna vid skolan och varje förbund skickar in sina förslag på deltagare. Handels betalar resor, kost och arvode för eventuella Handelsmedlemmar som antas till kursen.

Kursen börjar med några dagar på Runöskolan i slutet av april (25-28 april 2019). Därefter följer ett distansarbete via nätet om 30 timmar. Huvudkursen äger rum i Genève, Schweiz den 6-25 juni 2019. Det blir arbete i projektgrupper, föreläsningar om internationell ekonomi, globalisering, handel, u-landsproblem och fackligt internationellt arbete. 

Efter kursen ska deltagaren skicka in en skriftlig rapport till LO och Handels. 

Vill du veta mer, hör av dig till Lizette Nilsson på lizette.nilsson@handels.se.

Här hittar du ansökan!

Läs artiklar om tidigare deltagare på Genèveskolan:

https://handelsnytt.se/2017/02/08/jag-har-fatt-syn-pa-orattvisor/

https://handelsnytt.se/2018/06/01/har-tas-besluten-som-paverkar-alla-anstallda-i-varlden/

Uppdaterad: 12 november 2018