Bli medlem

Sök LO:s feministiska stipendium

Har du en idé eller projekt på gång som kan få fler fackligt aktiva att engagera sig för ökad jämställdhet och allas lika värde och rätt i arbetslivet? Sök LO:s stipendium för facklig feminism! 

Det var förra året som LO första gången utlyste ett stipendium för facklig feminism, på årsdagen av metoouppropets fackliga del #inteförhandlingsbart. Stipendiet om 50.000 kronor delades ut den 1 maj och 2019 års vinnare blev dels Seko Sjöfolk för arbetet med att utveckla kvinnligt, dels det tvärfackliga nätverk som ska stärka banden mellan kvinnor i Byggnads, Fastighets och Elektrikerna.

Nu är det dags igen. Senast den 31/1 2020 ska ansökan vara inne. Stipendiet kan sökas av medlemmar och fackligt förtroendevalda i LO-förbunden som vill genomföra ett konkret projekt eller en aktivitet för pengarna. Det ska handla om aktiviteter som främjar jämställdhet och lika villkor på arbetsplatsen, i den fackliga organisationen eller i arbetslivet i stort.

Den aktivitet ansökan gäller ska vara tidsbegränsad med ett start- och ett slutdatum.

Läs mer och sök stipendiet här.

Publicerad: 3 januari 2020