Bli medlem

Sök LO:s fackliga stipendium 2021

Har du ett projekt på som kan få fler fackligt aktiva att engagera sig för allas lika värde och rätt i arbetslivet? Sök LO:s stipendium för facklig feminism! 

Sedan några år tillbaka utlyser LO ett stipendium för facklig feminism om 50.000 kronor varje år. Initiativet till detta kom i samband med metoouppropets fackliga del #inteförhandlingsbart.

Stipendiet delas ut till medlemmar och förtroendevalda i LO:s medlemsförbund som vill genomföra ett projekt eller aktivitet som stärker det fackligt feministiska arbetet på arbetsplatsen, i fackföreningsrörelsen eller i arbetslivet i stort.

Har du, ensam eller tillsammans med andra, idéer om projekt som främjar jämställdhet och lika villkor på jobbet i arbetslivet eller inom den fackliga rörelsen? Självklart finns det massor av bra tankar och aktiviteter kring detta bland er förtroendevalda i Handels! Projektet måste inte vara på något speciellt sätt, du/ni bestämmer själv hur det utformas. Det kan handla om många olika slags aktiviteter, till exempel nätverksträffar, studieresor eller undersökningar.

Förra årets mottagare av stipendiet var Musikerförbundets Meta Fagerstöm och projektet #upptilldanz, vars syfte var att skapa en bättre arbetssituation för kvinnliga dansbandsmusiker. Året dessförinnan delade två projekt stipendiet, Seko Sjöfolk och ett tvärfackligt nätverk mellan Byggnads, Fastighets och Elektrikerna i Örebro/Värmland.

Sista ansökningsdag är den 31/1 2021. Här kan du läsa mer och söka stipendiet! 

Uppdaterad: 1 december 2020