Snart möjligt dra av 25 procent av fackavgiften

Från 1 juli i sommar kan det bli möjligt att göra skatteavdrag för sin fackföreningsavgift. Regeringens förslag innebär att skatten minskar med 25 procent av medlemsavgiften.

I början av februari skickades förslaget om skattereduktion av fackföreningsavgiften på lagrådsremiss. Det innebär att jurister ser över vad som behöver ändras i lagarna för att förslaget ska vara genomförbart. 

Skattereduktion för fackföreningsavgiften fanns under åren 2002-2006, men detta avskaffades sedan av en borgerlig regering. Nu vill den S-ledda regeringen återinföra systemet. Anledningen är att man vill värna den svenska modellen, där villkoren på arbetsmarknaden avgörs genom förhandlingar mellan arbetsgivare och arbetstagare. För att denna modell ska fungera krävs att parterna är jämbördiga, till exempel vad avser organisationsgraden. Idag är dock organisationsgraden (det vill säga andelen medlemmar i en arbetsgivar- respektive arbetstagarorganisation) högre bland arbetsgivarna. Arbetsgivarna kan dessutom göra skatteavdrag på kostnaderna för sin medlemsavgift, vilket bland annat var en anledning till att skattereduktion på fackföreningsavgiften infördes förra gången.

Målet är nu att skatteavdraget ska införas från 1 juli. Först måste förslaget gå igenom riksdagen, vilket kräver att inte alla partier i opposition går emot det.

Ett räkneexempel: För den som betalar 400 kronor i månaden i fackföreningsavgift (avgiften till a-kassan icke medräknad) blir avdraget på skatten 25 procent av 400 kr, det vill säga 100 kronor i månaden eller 1.200 kronor per år.

Läs vår blogg om skatteavdraget

Läs mer om regeringens förslag 

Uppdaterad: 7 februari 2018