Skatten ska inte gå till vinster för privata företag

Nio av tio Handelsmedlemmar tycker att det ska finnas en gräns för hur mycket vinst ett företag kan göra på att driva skola, vård och omsorg.

I dagarna kom Handels fjärde rapport kring förbundets viktiga frågor. Rapporterna tar upp vad Handels medlemmar har för inställning i viktiga politiska frågor. Det bygger på särskilda undersökningar som opinionsföretaget Novus har gjort.

En av Handels viktiga valfrågor handlar om vinster i välfärden och de tillfrågade medlemmarnas inställning är mycket tydlig: nio av tio Handelsmedlemmar tycker inte att det är ok eller vill begränsa att privata företag gör vinster på skola, vård och omsorg, alltså sånt som vi betalar via skatten. Medlemmarna har samma inställning i vinstfrågan oavsett vilket parti de säger att de sympatiserar med. Alltså tycker en stor majoritet även av de som definierar sig som borgerliga att vinsterna ska begränsas. 

Den 4 juni presenteras ett förslag från regeringen till riksdagen om att begränsa möjligheten att göra vinster i skola och omsorg. Omröstningen i riksdagen hålls den 7e juni.

Regeringens förslag kommer inte att få stöd i riksdagen. Oppositionen kommer nämligen att rösta emot förslaget. Inte bara M, L, C och KD, som alltid varit för att privata företag ska kunna göra egen vinst på skattepengar. Utan även SD, som tidigare stött tanken på en begränsning av vinsterna, men nu har svängt i frågan. 

Läs mer om Handels viktiga valfråga om vinster i välfärden och rapporten om detsamma. 

Läs mer om alla Handels viktiga valfrågor. 

Uppdaterad: 23 maj 2018