Sjöfolk fick första stipendiet för facklig feminism

Det första LO-stipendiet för facklig feminism gick till Seko Sjöfolk och till ett tvärfackligt nätverk mellan Byggnads, Fastighets och Elektrikerna i Örebro/Värmland.

Stipendiet är på 50.000 kronor och stipendiaterna får 25.000 kronor var. 

-  Det känns otroligt kul att kunna dela ut det första stipendiet någonsin till två så välgenomtänkta projekt. Vi har fått in många bra ansökningar och det märks att facklig feminism är här för att stanna, sa LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson i ett pressmeddelande.

Stipendiet kommer att delas ut av LOs ordförande i Kalmar den första maj. 

De vinnande motiveringarna 2019 lyder så här:

Seko Sjöfolk
”Seko Sjöfolks ansökan tar fasta på vikten av att skapa mötesplatser för att lyfta kvinnors erfarenheter och förutsättningar inom en bransch som traditionellt byggt på manliga villkor med långa frånvaroperioder från hemmet. Ansökan svarar väl mot syftet med det fackligt feministiska stipendiet: att bidra till genomgripande förändring och lika villkor på arbetet. Seko Sjöfolk vill belysa arbetsmiljöproblem som särskilt drabbar kvinnor anställda till sjöss, liksom bidra till att fler kvinnor ska vilja arbeta inom sjöfarten. Med sina flera olika yrkesgrupper liknar Seko Sjöfolk ett LO i miniatyr. Kunskap och strategier från projektet kan därför komma andra förbund väl till nytta”. 

Byggnads, Fastighets och Elektrikerna
”Ansökan svarar väl mot stipendiets syfte att sprida kunskap och bygga broar mellan olika LO-förbund. Genom att skapa ett nätverk mellan kvinnliga medlemmar i mansdominerade förbund och yrken vill Byggnads-Fastighets och Elektrikerna skapa gemensamma feministiska strategier för att hantera villkoren på arbeten och i privatlivet. En styrka i projektet är ambitionen att vända sig till och organisera kvinnor med utländsk bakgrund och stärka kvinnors avtryck och påverkan i den fackliga rörelsen.”

LO-stipendiet för facklig feminism kommer att delas ut varje år från och med nu.

Här kan du läsa mer om stipendiet och vad facklig feminism är.

Uppdaterad: 25 april 2019