Sexuella trakasserier vanligare bland tidsbegränsat anställda

Tidsbegränsat anställda har betydligt sämre arbetsmiljö än fast anställda. Exempelvis är det dubbelt så vanligt bland kvinnor med tidsbegränsad anställning att ha upplevt sexuella trakasserier. Det visar Arbetsmiljöverket i sin undersökning Arbetsmiljön 2017.

Arbetsmiljöverkets undersökning görs varje år, men detta är första gången man redovisat frågor som rör tidsbegränsat anställda.

Undersökningen visar att det är dubbelt så vanligt bland tidsbegränsat anställda unga kvinnor att ha upplevt sexuella trakasserier på jobbet, jämfört med alla kvinnor. Tre av tio kvinnor i åldern 16-29 år, som har tidsbegränsad anställning, säger att de upplevt sexuella trakasserier på jobbet, jämfört med en av tio bland alla kvinnor.

- Här ser vi bevis på det vi fört fram gång efter gång. Anställningstryggheten påverkar hur utsatta arbetande är av sexuella trakasserier, säger Handels ordförande Susanna Gideonsson.

Undersökningen visar också:

  • att en av fyra tidsbegränsat anställda är rädda för uppsägning eller för att tvingas korta sin arbetstid. Bland fast anställda är siffran -en av tio.
  • att drygt hälften av de tidsbegränsat anställda har repetitiva arbetsuppgifter som kan leda till värk och fysiska skador. Bland fast anställda är siffran en tredjedel.
  • att  sex av tio tidsbegränsat anställda sällen eller aldrig kan bestämma när arbetsuppgifter ska göras, vilket kan leda till stressrelaterade sjukdomar. Bland fast anställda är siffran tre av tio.    

-  Att gå till arbetsplatsen och känn oro för att bli sexuellt trakasserad hör inte hemma i det moderna arbetslivet. Det är varje arbetsgivares ansvar att sätta stopp för det, säger Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem.

För Handels är det klart hur man ska gå till väga för att lösa förhindra sexuella trakasserier:

- Vill man göra något åt detta är det enklaste receptet att satsa på fler trygga anställningar. Ansvaret ligger hos politiker att inte luckra upp anställningstryggheten. Men också på branschen, dels att erbjuda trygga anställningar så kvinnor får mod att säga ifrån och får mod att anmäla. Men även att arbeta med riktlinjer för att hantera trakasserier på arbetsplatsen, säger Susanna Gideonsson.

På hela arbetsmarknaden har 16 procent av de anställda en tidsbegränsad anställning. I handeln är siffran mycket högre. Där har 28 procent av de anställda en tidsbegränsad anställning. Av dessa har 75 procent en mycket otrygg anställning, eftersom de är anställda per timme eller kallas in vid behov. Det har skett en stor ökning av tidsbegränsat anställda i handeln, framför allt sedan anställningsformen allmän visstid infördes i LAS. En av Handels viktiga frågor inför valet handlade om att avskaffa anställningsformen allmän visstid.

I början av året presenterade LO en rapport om sexuella trakasserier. Den visade att visstidsanställda i handeln är en utsatt grupp.

Läs mer om Arbetsmiljöverkets rapport Arbetsmiljön 2017.

Läs mer om LOs rapport om sexuella trakasserier.

Läs Handels pressmeddelande apropå Arbetsmiljöverkets rapport.

Uppdaterad: 3 oktober 2018