Sannas krönika i Handelsnytt nr 9

Sommaren har på många sätt varit oroväckande. Även om vi sluppit förra sommarens skogsbränder och värmerekord här hemma har vi sett hur Europa kokat. Skogsbränder i Sibirien och temperaturer i Mellaneuropa på nivåer som är farliga. Massiva issmältningar och torvbränder på Grönland.

När jag skriver detta läser jag om skogsbränderna i jordens lunga, Amazonas i Brasilien.

Amazonas är av avgörande vikt för att producera det syre som är livsnödvändigt för allt levande på jorden. Inklusive människan. Orsaken till bränderna är ofta svedjebruk, det vill säga att bönder eldar upp skog för att kunna odla på den bördiga marken. Ofta är det soja som odlas, för att föda upp djur som blir till kött. Kött som säljs i bland annat Sverige.

Läs hela krönikan här. 

Uppdaterad: 10 september 2019