Handels om nya pensionsöverenskommelsen

Nu finns en bred politisk överenskommelse om nytt pensionssystem. Den innebär bland annat höjd pensionsålder, men också mer pengar i plånboken för många pensionärer.

Bakgrunden till överenskommelsen är problemen med nuvarande pensionssystem. Vi lever allt längre. Systemet har urholkats och pensionerna har blivit lägre och lägre. Från att ha varit ungefär 70 procent av inkomsten har pensionen för LO-medlemmar sjunkit till runt 60 procent. Om inget görs, kommer den att fortsätta sjunka.

För Handels pensionärer är situationen ännu värre, vilket framgår av vår rapport Man får lära sig att leva på det man har (länk). Drygt hälften av Handels pensionärer är beroende av garantipension och sämst är det för kvinnorna. Rapporten visar att kvinnor får ut pension som ligger långt under fattigdomsgränsen. Att pensionerna MÅSTE höjas gäller inte bara Handels medlemmar utan även andra grupper i samhället. 

- I överenskommelsen finns många bra saker, främst för alla de av våra medlemmar som har mycket dåliga pensioner, kommenterar Handels ordförande Susanna Gideonsson.

Det här innehåller pensionsöverenskommelsen

Frågor och svar om pensionsöverenskommelsen

Uppdaterad: 18 december 2017