Så motionerar du till förbundsstyrelsen

Visste du att förtroendevalda på egen hand kan skicka motioner till förbundsstyrelsen? Det beslutade senaste kongressen, år 2016. Här kommer lite regler att tänka på för er som har tänkt att motionera.

Handels har kongress vart femte år och det är då besluten tas om förbundets inriktning de kommande fem åren. På kongressen behandlas motioner från medlemmar, klubbar och avdelningar samt förslag från förbundsstyrelsen. Men förra kongressen, år 2016, bestämde att det även ska vara möjligt för medlemmar, klubbar och avdelningar att skriva och skicka motioner mellan kongresserna. Motionerna skickas då till förbundsstyrelsen, som ju ytterst leder Handels verksamhet under tiden mellan kongresserna.

Vad kan man motionera om?

Det ska handla om sånt som berör hela förbundets verksamhet, men som inte redan är reglerat i förbundets stadgar, eller som det redan finns ett kongressbeslut om. (Vill man ändra på stadgar eller kongressbeslut måste man motionera till kommande kongress.)

Det går bra att motionera om arbetsplatsnära frågor, bara det inte gäller en enskild arbetsplats eller avdelning. Men frågor som handlar om förändringar i kollektivavtalen ska inte tas upp som motion. De behandlas i särskild ordning inom ramen för avtalsrörelsen (till exempel genom rådslag eller avtalskonferenser).

Hur går det till? 

En medlem eller klubb som vill motionera till förbundsstyrelsen ska skicka sin motion till avdelningens förste ombudsman, som ser till att motionen uppfyller kriterierna ovan. Motionen ska sedan behandlas av avdelningsstyrelsen som yttrar sig över motionen och skickar den vidare till förbundssekreteraren.

Sedan är det ansvarig enhet på förbundskontoret som bereder motionen, det vill säga undersöker vad förslaget i motionen skulle innebära i praktiken. Sedan går motionen vidare till förbundsstyrelsen för beslut och till sist återkoppling till den/dem som har motionerat.

Vilka tider är det som gäller?

Motioner till förbundsstyrelsen ska besvaras inom tre månader. Men det går inte att motionera till förbundsstyrelsen när det börjar närma sig kongress. Då får man skicka sin motion till kongressen istället.

Nästa kongress äger rum i Umeå den 5-9/5 år 2021. Den exakta tiden för att motionera till kongressen i Umeå är inte fastställd än. Men den brukar vara ett drygt år före kongressen med sista datum för att skicka in motioner ett drygt halvår innan.

Här finns förbundets policy för motioner till förbundsstyrelsen, som också visar hur man skriver själva motionen.

Uppdaterad: 26 oktober 2018