Bli medlem

Så kollar du att du fått din extra pensionsinbetalning

Tack vare Handels kollektivavtal får anställda på många avtalsområden extra pengar till sin pension.

För anställda på privata butiker, lager och e-handel ska arbetsgivaren sätta in 0,8 procent extra av lönen från och med 1 april i år, utöver de 4,5 procent som har förhandlats fram mellan LO och Svenskt Näringsliv. Inbetalningarna görs för alla anställda över 25 år.

Logga in med Bank-ID på www.fora.se och kolla att arbetsgivaren betalar in pengar till din pension. Uppmana gärna medlemmarna på din arbetsplats att också logga in och kontrollera sina årsbesked. Om ni upptäcker felaktigheter eller har frågor om avtalspensionen, ring Handels Direkt 0771-666 444.

Här hittar ni mer information om avtalspensionen och bra länkar till bland annat Fora och Pensionsmyndigheten. 

Uppdaterad: 19 november 2019