S-plan för att stoppa vinstjakten i skolan

Nyss kom Socialdemokraterna med en handlingsplan för trygga jobb, som har med flera av Handels prioriterade valfrågor. Nu har S även presenterat en plan för hur man ska stoppa vinstjakten i välfärden för skolan. 

Det var civilminister Ardalan Shekarabi och gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström som presenterade förslaget på en presskonferens. Här kan du se presskonferensen på facebook.

Förslaget innehåller sex punkter:

  1. Stopp för nya vinstdrivande skolor. I väntan på en lagstiftning som kan begränsa vinsterna vill S ha ett snabbt stopp för etablering av nya vinstdrivande skolor. Men S betonar samtidigt att de tycker att fristående skolor är bra, det ökar valfriheten. Därför vill man underlätta för fristående idéburna skolor att etablera sig, sådana som återinvesterar vinsten i sin verksamhet.
  2. Gemensam antagning för alla skolor, såväl friskolor som kommunala skolor. Dagens system med kötid till friskolor missgynnar de som är födda sent på året, de som flyttar och de som kommer från andra länder. Skolvalet måste bygga på att alla som vill välja skola också har en reell möjlighet att göra det, anser S.
  3. Skolpengen ska ta hänsyn till elevens behov. Systemet ska ändras så att de resurser en skola får faktiskt speglar de behov eleverna har. Idag kan vinstdrivande skolor med studievana elever överkompenseras, vilket skapar utrymme för stora vinster för ägarna.
  4. Reglerna för skolreklam ska skärpas. Informationen till eleverna inför skolval ska vara saklig och kontrollerbar och inte bygga på reklam om olika gratiserbjudanden.
  5. Offentlighetsprincipen ska gälla alla skolor. Medborgarna ska ha samma rätt till insyn i fristående skolor som man har i kommunala skolor.
  6. Krafttag mot glädjebetygen. Betygen ska spegla elevernas kunskaper, inte vilken skola de går på. Flera studier visar att vinstdrivande skolor sätter högre betyg för samma kunskapsnivå jämfört med kommunala skolor. 

Läs mer om S handlingsplan hos Socialdemokraterna och i artikel på handels.se.

Stoppa vinstjakten i välfärden är ett av Handels fem prioriterade områden i politiken inför valet. Läs mer om Handels prioriterade valfrågor.

Uppdaterad: 26 juni 2018