Resultat från kongresskampanjen

För att stödja avdelningarnas arbete med att få in motioner, nomineringar och att stimulera medlemmarna till att rösta fram ombud, togs en särskild kampanjwebb fram. Den så kallade kongresswebben lanserades den 1 april och hade i november haft över 11 000 besökare och 42 000 sidvisningar.
Samtidigt startade en understödjande kampanj på Facebook för att locka medlemmar att skriva motioner och nominera eller tipsa om ombud till kongressen 2016. 518 medlemmar nominerades av totalt 1 121 personer under kampanjen och avdelningarna fick in flera tips om kongressombud.

Kampanjen genererade drygt 2,1 miljoner exponeringar på Facebook och drygt 21 000 unika personer klickade på ett inlägg. Kampanjen nådde en ny stor grupp som inte redan ”gillade” Handels på Facebook. Den resulterade också i en ökning av antal följare av Handels Facebook-sida.

Den 2 november startade ombudsvalet inför kongressen. Även här lanserades en kampanj på Facebook för att få medlemmar att rösta. Från centralt håll skickades det ut sms och e-post till medlemmar som lämnat sådana kontaktuppgifter, och för några större arbetsplatser skickades det ut vykort. En del avdelningar nådde målet att 10 procent av medlemmarna skulle rösta, men tyvärr inte alla. Det vi lär oss av till nästa gång är att avdelningarna behöver ordna hjälp  att rösta på större arbetsplatser, så att man kan få flera att rösta på samma gång. Totalt röstade 9 178 medlemmar eller 5,86 procent av alla medlemmar.

Publicerad: 8 januari 2016