Praktikstopp

Under julhandeln finns stora behov av extrapersonal och vikarier. Det råder därför ett generellt praktikstopp i handeln eftersom risken för undanträngning är stor. Det innebär att Handels säger nej till praktikplatser förlagda på arbetsplatser under denna tid.

Praktikstoppet gäller i grunden endast för praktik som är obetald. Vanliga subventionerade anställningar som lönebidrag, anställningsstöd, instegsjobb eller liknande omfattas inte av detta praktikstopp. De varar vanligen i ett år eller längre. Däremot kan det finnas skäl att avråda om det inkommer samråd om korta subventionerade anställningar under julhandeln, samt att det finns misstanke om att det är ett sätt att kringgå praktikstoppet.

Undantag för praktikstopp kan av avdelning medges i särskilda fall. Det kan exempelvis handla om praktik kombinerad med utbildning där särskild överenskommelse finns med klubb på arbetsplatsen, och att det då klart framgår att ingen inskränkning skett i reguljär vikariebemanning.

Publicerad: 9 november 2016