Praktikstopp i sommar

Under tiden 11 juni till 19 augusti i sommar är det praktikstopp i handeln. Då säger facket nej till obetald praktik på arbetsplatserna.

Under sommaren är det stort behov av extrapersonal och vikarier. Därför finns sedan länge en praxis med arbetsförmedlingen om ett generellt stopp för praktik under den tiden. Syftet är att inte obetalda praktikanter ska användas istället för vikarier.

Stoppet gäller praktik som är obetald från arbetsgivaren. Vanliga subventionerade anställningar som lönebidrag, anställningsstöd, instegsjobb eller liknande omfattas inte av praktikstoppet. Men det kan finnas skäl för facket att avråda om det skulle komma samråd om korta subventionerade anställningar under sommaren. 

Men ingen regel utan undantag! Så i vissa fall kan det ändå vara ok med obetald praktik, trots att det är sommar. Exempel på det kan vara om det gäller praktik i samband med utbildning och det finns en särskild överenskommelse med klubben på arbetsplatsen.

Uppdaterad: 8 mars 2018