Kom ihåg att utse ungdomsansvarig och tipsa om unga språkrör!

 

Lite större arbetsplatser har oftast klubbar som organiserar det fackliga arbetet. Där det finns en klubb är det bra om det också finns en ungdomsansvarig!

Ungefär hälften av de anställda i handeln är under 30 år. Därför är ungdomsverksamheten prioriterad i Handels arbete. Det är viktigt att värva unga medlemmar och att arbeta för att förbättra ungas villkor på arbetsmarknaden. Inom handeln är det ofta de unga som har de otryggaste anställningarna.

Se vår färska film (ovan) där unga själva berättar varför det är bra att vara med i facket!

Handels förbundsstyrelse beslöt nyligen om en uppdaterad ungdomspolicy. I den framgår exakt hur ungdomsarbetet ska organiseras på central och lokal nivå.

På central nivå finns en särskild ungdomssekreterare, som är anställd ombudsman, och en Centrala Ungdomskommitté, som består av förtroendevalda som utses av förbundsstyrelsen efter förslag från avdelningarna. Centrala Ungdomskommittén fungerar som en referensgrupp till förbundet i ungdomsfrågor. Dessutom rekryterar Handels ett nätverk av unga språkrör, som har till uppgift att berätta om ungas villkor på arbetsmarknaden. 

På lokal nivå har varje Handels-avdelning en anställd som är ungdomsansvarig och i varje avdelningsstyrelse finns en förtroendevald som är ungdomsansvarig. Varje avdelning har även en lokal ungdomskommitté, som tillsammans med de ungdomsansvariga utvecklar verksamheten. En av deras uppgifter är att informera i skolorna och att värva medlemmar där.

Det är också viktigt att det finns ungdomsansvariga i det fackliga arbetet på arbetsplatserna. Du som finns på en arbetsplats med klubb, hjälp till att utse en ungdomsorganisatör hos er! Den som är ungdomsorganisatör ska bland annat hålla kontakten med avdelningens ungdomsansvariga, värva och engagera unga medlemmar. 

Och du har väl sett att Handels söker nya unga språkrör? Läs mer om det här!

Vill du veta mer om Handels policy för ungdomsverksamheten? Vill du engagera dig själv? Hör av dig till din avdelning!

Uppdaterad: 4 december 2017