Bli medlem

Ombud till a-kassans stämma väljs digitalt

Avdelningarna ansvarar för att förrätta val av ombud till Handels arbetslöshetskassas stämma varje år.

Inför 2020 års stämma kommer valen att förrättas digitalt via Easymeet Online samma dag som avdelningarnas årsmöten. Om du vill delta och inte är avdelningsombud, ska du kontakta din avdelning för mer information.

Publicerad: 25 mars 2020