Nytt tvärfackligt studiesystem

Handels har påbörjat processen med att ta fram ett nytt studiesystem med ökat tvärfackligt inslag.

Förbundsstyrelsen har beslutat om syfte och mål. Under 2017 kommer en studieutredning att genomföras för att undersöka bland annat hur längd på utbildningar, förläggning av kurser både avstånds- och tidsmässigt, samt rekryteringsmetoder påverkar viljan och möjligheten till facklig utbildning.

Studieutredningen syftar till att titta på lämpliga former för kursverksamhet samt ge förutsättningar för att bygga ett jämställt studiesystem. Arbetet med att ta fram nya kurser, kursupplägg och innehåll påbörjas först i ett senare skede och kommer involvera både avdelningar och förbundskontor. Besked om hur den processen kommer att gå till går ut i god tid innan.

 

Uppdaterad: 2 mars 2017