Bli medlem

Nytt sätt att skicka känsliga dokument

Sitter du i klubbstyrelsen och brukar ta emot listor över medlemmarna från avdelningen? Nu kommer du att få dessa på ett nytt och säkrare sätt.

Istället för att mejla känsliga dokument, till exempel listor över medlemmar, kommer Handels från och med nu att dela dokumenten. Det gäller allt material som innehåller personuppgifter, exempelvis en klubblista med förtroendevalda. Det mejl du får innehåller då en länk istället för ett bifogat dokument. På det sättet är dokumentet kvar inom Handels.

Ladda inte ner dokumentet, utan jobba bara med det via länken. Om dokumentet måste laddas ner får det bara ske på ett säkert sätt, enligt Handels policy för GDPR. Det får alltså inte lagras så att obehöriga kan komma åt det. Om du har behörighet att redigera får du inte heller lägga in oönskat material i dokumentet, som överflödiga personuppgifter om företagets anställda.

Samma GDPR-regler gäller för delning av känsliga personuppgifter som vid all annan kommunikation, d v s att det bland annat måste finnas en laglig grund och ett berättigat ändamål.

Här kan du läsa mer om förtreoendevalda och GDPR.

Uppdaterad: 7 november 2019