Nytt om GDPR vid medlemsinträden och inför kurser

När det gäller kurser och medlemsinträden behöver organisationen inte ta in samtycke enligt GDPR. Den hanteringen omfattas av annan laglig grund.

Om du arrangerar en kurs behöver du alltså inte ha deltagarnas samtycke för att skicka personuppgifter till exempelvis arrangören. Men det är viktigt att det finns en saklig grund när vi sprider personuppgifter.

Inte heller behöver vi begära in särskilt samtycke enligt GDPR när vi skriver in medlemmar.

Läs mer i bifogat dokument

Läs hela Handels personuppgiftspolicy.

Uppdaterad: 4 juli 2018