Nytt LO-stipendium för facklig feminism

Fackligt aktiva som har bra idéer om projekt som kan främja jämställdhet och lika villkor på jobbet har nu chansen att få ekonomiskt bidrag. LO har inrättat ett årligt stipendium för facklig feminism på 50.000 kronor. 

Stipendiet utlystes första gången i år den 21 november, på årsdagen av metoouppropets fackliga del #inteförhandlingsbart. Det kommer att delas ut till en eller flera stipendiater av LOs ordförande på 1 maj, första gången blir 1 maj 2019. 

Men vad menas med facklig feminism? Jo det handlar om att jämlikhet och jämställda förhållanden inte bara kan förstås utifrån klass och maktförhållanden i arbetslivet, vilket är den traditionellt fackliga utgångspunkten. Hur arbetsliv och familjeliv hänger ihop är också en viktig faktor, liksom hur kön, funktionshinder och sexuell läggning påverkar våra möjligheter. 

Har du, ensam eller tillsammans med andra, idéer om projekt som främjar jämställdhet och lika villkor på jobbet i arbetslivet eller inom den fackliga rörelsen? Självklart finns det massor av bra tankar och aktiviteter kring detta bland er förtroendevalda i Handels! Projektet måste inte vara på något speciellt sätt, du/ni bestämmer själv hur det utformas. Det kan handla om många olika slags aktiviteter, till exempel nätverksträffar, studieresor eller undersökningar. 

Läs då mer här och sök stipendiet!

Uppdaterad: 22 november 2018