Nytt avtal med Livsmedelsföretagen

Butiksanställda vars arbetsgivare är med i Livsmedelsföretagen, LI, har fått nytt treårigt avtal. Lönerna ökar med 540, 550 respektive 550 kronor per år för heltidsanställda.

Avtalet innehåller också en skrivning om hyvling. Den anställda får en omställningstid motsvarande uppsägningstiden i LAS om arbetsgivaren vill sänka antalet timmar i tjänsten.

Läs mer om avtalet här!

Publicerad: 3 juli 2017